رمزپلاس

تاریخچه واریز

1: (واریز ریالی) شما میتوانید تمام واریزهای ریالی خود به کیف پول رمزپلاس را مشاهده کنید. این اطلاعات شامل: بانکی که با آن واریز را انجام داده اید،هیلاپی درگاه اختصاصی رمزپلاس، مبلغ واریزی، کد رهگیری پرداخت، وضعیت پرداخت، تاریخ پرداخت و توضیحاتی که شما در هر پرداخت وارد کرده اید.

2: (واریز ارزی) شما میتوانید رمزارز مورد نظر خود را از هر پلتفرمی که بستر شبکه آن در رمزپلاس پشتیبانی میشود به کیف پول خود انتقال دهید. توضیحات این واریز در قسمت مربوط به واریز و برداشت از کیف پول توضیح داده شده است. جزییات این انتقال را میتوانید در این سمت مشاهده کنید. این اطلاعات شامل: نوع ارز، مقدار آن، کد رهگیری، وضعیت انتقال، تاریخ انتقال، توضیحات شما در زمان واریز و توضیحات کارشناسان رمزپلاس است.

3: (برداشت ریالی) شما در صورت نیاز به برداشت از کیف پول ریالی خود میتوانید در هر ساعت از شبانه روز این فرایند را انجام دهید. جزییات این برداشت از کیف پول ریالی را در این قسمت میتوانید مشاهده کنید. این اطلاعات شامل: بانک مقصد، مبلغ برداشت، کد رهگیری، وضعیت برداشت، تاریخ تراکنش، توضیحات شما و هم چنین توضیحات کارشناسان رمزپلاس است.

4: (برداشت ارزی) شما میتوانید موجودی ارزی کیف پول های خودتان را به هر آدرسی که بستر آن در رمزپلاس موجود باشد، انتقال دهید. جزییات این برداشت را میتوانید از قسمت تاریخچه واریز و برداشت مشاهده کنید. این اطلاعات شامل: نوع ارز، مقدار انتقال، لینک تراکنش، وضعیت انتقال، تاریخ برداشت و هم چنین توضیحات کاربر و کارشناسان مرزپلاس است.