رمزپلاس

تاریخچه معاملات

1: در این بخش تاریخچه تمامی معاملات شما ذخیره شده است.همچنین لیست تمام معاملات انجام شده و وضعیت آنها در قسمت تاریخچه معاملات موجود است.

2: (سفارشات)در زمان سفارش خرید یا فروش، اگر معامله انجام نشده باشد، در قسمت سفارشات باز قابل مشاهده است.