رمزپلاس

صفحه اصلی

کمیته اقتصاد: ریال دیجیتال قانونی است، اصل نود: نه نیست!

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اخیرا در توییتر اعلام کرده است بانک مرکزی هیچ مانع قانونی برای پروژه ریال دیجیتال ندارد. توانگر در نامهای به پورابراهیمی، ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس، ریال دیجیتال را مانند اسکناسی معرفی کرده است که بر بستر فناوری  منتشر میشود و با این استدلال، بانک مرکزی توانایی انتشار آن را از…