رمزپلاس

صفحه اصلی

کارمزد معاملات

مبنای محاسبه ی کارمزد در پلتفرم رمزپلاس سطح کاربری می باشد. کاربران می توانند با افزایش حجم معاملات خود از مزیت پرداخت کارمزد کمتر برخوردار گردند. سطوح کاربری بر اساس میزان معاملات 30 روز کاربران گرامی محاسبه می شود که بر اساس جدول زیر می باشد.

سطح برنزی

کاربران جدید %0.35
 • حجم معاملات 30 روز گذشته:
 • حداقل معامله: 0 تومان
 • حداکثر معامله: 9,999,999 تومان

سطح نقره ای

کاربران با سطح معامله نرمال %0.30

 • حجم معاملات 30 روز گذشته:
 • حداقل معامله: 10,000,000 تومان
 • حداکثر معامله: 49,999,999 تومان

سطح طلایی

کاربران با سطح معامله خوب %0.25

 • حجم معاملات 30 روز گذشته:
 • حداقل معامله: 50,000,000 تومان
 • حداکثر معامله: 99,999,999 تومان

سطح پلاتینیوم

کاربران با سطح معامله عالی %0.20
 • حجم معاملات 30 روز گذشته:
 • حداقل معامله: 100,000,000 تومان
 • حداکثر معامله: 199,999,999

کارمزد برداشت ریالی

تمامی برداشت های ریالی در رمزپلاس در قالب سیکل های پایا انجام می پذیرند. بدیهی است مدت زمان انجام این تسویه ها، بسته به زمان درخواست برداشت، در روزهای غیر تعطیل می‌تواند حداکثر تا ۲۴ ساعت به طول انجامد. کارمزد برداشت 0.04٪ از مبلغ برداشت با کف 500 تومان می باشد.