کارمزد معاملات

کارمزد خدمات رمز پلاس چقدر است؟

واریز و برداشت رمز ارز:

کارمزدی از بابت دریافت رمز ارز به حساب کاربری شما در رمز پلاس دریافت نمی‌شود. بدین ترتیب هر بار که رمز ارزهای مختلف (از جمله بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، ریپل و…) را وارد حساب خود می‌کنید، مبلغی از دارایی شما کسر نمی‌شود.

کارمزد برداشت رمز ارز با توجه به جدول زیر است:

واریز و برداشت ریالی/تومانی:

کارمزدی از بابت واریز ریالی/تومانی به حساب کاربری شما کسر نمی‌شود.

کارمزد برداشت ریالی/تومانی از حساب کاربری شما در رمز پلاس به صورت زیر است: