رمزپلاس

صفحه اصلی

قوانین جدید سنگاپور در رابطه با دارایی دیجیتال

بانک مرکزی سنگاپور در اطلاعیه جدید که به صورت گزارش منتشر شده است، اعلام کرد به دنبال ایجاد قوانین جدید که بار مسئولیت بیشتری را برای فضای کسب و کار ارز دیجیتال دارد، تعیین کند. بانک مرکزی سنگاپور (MAS) درخصوص نحوه عملکرد توکن های دیجیتال و همچنین تامین مالی غیر متمرکز معروف به (DEFI)  گزارشی…