رمزپلاس

صفحه اصلی

حمایت پادشاه بریتانیا از دارایی های دیجیتال

بر اساس قانون جدید که به تایید سلطنتی پادشاه چارلز نیز رسیده است از این پس در بریتانیا، معامله ارزهای دیجیتال،  به عنوان یک فعالیت مالی قانونی شناخته می‌شود. قانون به تصویب رسیده از این پس دارایی های کریپتو را به عنوان (نمایش دیجیتالی از ارزش یا حقوق قراردادی ایمن شده با رمزنگاری) تعریف میکند…