رمزپلاس

صفحه اصلی

ارز محبوب گروهای خرابکار چیست؟

خرابکار

یکی از نگرانی های همیشگی در خصوص گسترش استفاده از ارز های دیجیتال مربوط به مسایل مختلف امنیتی است. مشکلاتی چون استفاده گروه های خرابکار از بستر پلتفرم های گوناگون این تکنولوژی مالی. در روزهای گذشته خبر رسید گروه تروریستی داعش در سال ۲۰۲۳ موفق شده برای اهداف خرابکارانه خود رقمی بیش از ۲ میلیون دلار کمک…