رمزپلاس

صفحه اصلی

ماشینسکی متهم به تبدیل الت کوین ها به بیت کوین توسط سلسیوس

ماشینسکی

تنها چندروز پس از دستگیری الکس ماشینسکی ریاست شرکت ورشکسته اعتبار دهنده ارز های دیجیتال سلسیوس در پی شکایت کمیسیون بورس آمریکا، خبر رسید کیف پول متعلق به این شرکت در حال انتقال حجم زیادی از آلت کوین های خود است. اتهامات ماشینسکی و سلسیوس چیست؟ سلسیوس به یکباره پروتکل وام دهی خود را به…