رمزپلاس

صفحه اصلی

کویت و دستور قاطع برای مقابله با ارزهای دیجیتال

کویت

کشورهای گوناگون در تلاش هستند تا به نحوی پاسخگوی نیازهای ارز دیجیتال کاربران در کشور خود باشند. امروز از سوی سازمان بازار سرمایه کویت (CMA)، اعلام شد، هرگونه فعالیت مربوط به ارزهای دیجیتال و دارایی های مجازی از این پس در این کشور ممنوع خواهد بود. سازمان بازار سرمایه کویت (CMA)، قانونگذار اصلی این کشور…