رمزپلاس

صفحه اصلی

دیجیتال پرومتئوم و اتهام همکاری با چین

دیجیتال پرومتئوم

سخت گیری های مقامات قضایی ایالات متحده در خصوص ارزهای دیجیتال و بازار کریپتو به مراحل پیش رفته تری رسیده است. در آخرین اتفاقی که نقل محافل شده است نامه اعضای کنگره آمریکا در خصوص پیگیری فعالیت های یک شرکت دارایی دیجیتال به نام دیجیتال پرومتئوم (Prometheum) با حزب کومنیست چین است. دیجیتال پرومتئوم (Prometheum)…