رمزپلاس

صفحه اصلی

اظهارات متفاوت دو مقام رسمی انگلستان درخصوص ارزهای دیجیتال

انگلستان

آقای اندرو بیلی (Andrew Bailey) از سال ۲۰۲۰ ریاست بانک انگلستان (Bank of England ) را بر عهده دارد. او در این مدت با طرح های گوناگون موفق شده زمینه را برای رشد نظام پولی و بانکی این کشور  فراهم کند.  آقای اندرو پیش تر نیز در صحبت هایی بازار ارزهای دیجیتال را نامطمئن خوانده…