بروزرسانی کاردانو

سقوط ۱۳ درصدی کاردانو پس از بروزرسانی شبکه

شبکه کاردانو پس از انتقادات گسترده بابت عملکردش، تصمیم به بروزرسانی گرفت تا اکوسیستم خود را ارتقاء بدهد و در ارتباط با مسائل ساختار؛ پتانسیل، ایده‌ها، اهداف و… مرتبط با شبکه از قراردادهای هوشمند پشتیبانی نماید. کاردانو اکنون یک هارد فورک بسیار مهم را پشت سر گذاشته و بروزرسانی آلونزو نیز در شبکه اصلی آن …

سقوط ۱۳ درصدی کاردانو پس از بروزرسانی شبکه ادامه »